Regulamin

1. Godziny otwarcia studia są zróżnicowane względem zapisów. Sesje,konsultacje i inne sprawy tylko po uprzednim umówieniu się z nami.
 
2. Zarezerwowanie usługi w studio "King Tattoo" jest równoznaczne ze złożeniem przez klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez studio, poddaje się zabiegom z własnej, nieprzymuszonej woli oraz, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki. Za ewentualne konsekwencje klient ponosi odpowiedzialność.
 
3. Rezerwacje terminów można dokonywać za pomocą:
- E-maila - kingtattoonl@gmail.com
- Telefonu - +31 617032366 
- Osobistej wizyty w naszym studio
 
4. Prosimy o wybieranie terminów, które są dla Państwa możliwe i osiągalne. Przenoszenie lub anulowanie terminów usług według punktu 5.
 
5. W celu umówienia wizyty w naszym studio na wykonanie tatuażu,wymagana jest wpłata zadatku na poczet terminu, 50 euro mały - mały tatuaż, 100 - duży tatuaż. Wpłaty można dokonać przelewem na konto NL22 INGB 0009 5827 39 lub osobiście w naszym studio. W tytule przelewu prosimy wpisać: imię, nazwisko oraz datę wizyty. Na wpłatę czekamy 24h od momentu rezerwacji. W dniu wizyty zadatek odejmowany jest od ceny usługi. Zadatek jest bezzwrotny, termin można przełożyć tylko RAZ, nie później niż na 3 dni przed umówionym spotkaniem,inaczej zadatek przepada! Przy ponownej chęci rezerwacji wymagany jest kolejny zadatek. Liczymy na wzajemny szacunek i znikomą ilość takich sytuacji.  
 
6. Udostępnianie danych osobowych i numerów telefonu przez klientów przy rejestracji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych przez King Tattoo, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia ochronie danych).

Powyższe dane służyć mogą tylko i wyłącznie do obsługi klienta i kontaktowania się z nim w celu rezerwacji i układania terminarza naszego studia.

 

7. Klient umawiając się na wizytę zobowiązany jest podać swoje prawdziwe imię i nazwisko oraz aktualny numer telefonu.

 

8. Nasze zabiegi wykonujemy dokładnie, rzetelnie i profesjonalnie - wymaga to odpowiedzialności czasu. Dlatego prosimy Was o punktualność (przychodzenie sporo przed czasem również nie jest wskazane!). Warunkiem wykonania pełnej usługi jest punktualne przyjście na wizytę (ewentualne spóźnienia bez poinformowania nas o tym telefonicznie akceptowane są tylko do 10 min.,po umówionym terminie - każdy przypadek rozpatrujemy indywidualnie, istnieje możliwość odstąpienia od tej reguły. W przypadku spóźnienia nie gwarantujemy pełnego wykonania usługi , w niektórych przypadkach spóźnienie oznacza brak wykonanej usługi.

 

9. Przed przystąpieniem do zabiegu tatuowania, należy wypełnić kwestionariusz zdrowotny; zapoznać się z ostrzeżeniem dotyczącym ewentualnych powikłań po zabiegowych, będących skutkiem nieprzestrzegania zasad pielęgnacji lub nieświadomości posiadanych chorób lub alergii i podpisać oświadczenie o akceptacji ryzyka.

 

10. Osoba poddająca się zabiegowi nie może być pod wpływem alkoholu, narkotyków ani żadnych innych środków odurzających.

 

11. Preferujemy przychodzenie bez osób towarzyszących lub poinformowaniu nas uprzednio. 

 

12. Salon zastrzega sobie prawo do odmowy wizyty lub usunięcia z bazy klientów, osób niepojawiających się na umówionych spotkaniach lub notorycznie odmawiających wizyty.

 

13. Gdy zachodzi konieczność zmiany terminu wizyty wynikającej z okoliczności leżących po stronie studia, klient wybiera najdogodniejszy i najbliższy dla siebie wolny termin.

 

14. Klient ma obowiązek stosowania się do zaleceń poza zabiegowych, zgodnie z instrukcją przekazaną podczas zabiegu przez pracownika studia. Tylko właściwa pielęgnacja i stosowanie się do zaleceń pracownika studia może gwarantować najlepsze rezultaty i efekty po wykonanej usłudze. Więcej informacji odnośnie pielęgnacji znajdziecie państwo na naszej stronie internetowej www.kingtattoo.nl 

 

15. W budynku studia tatuażu King Tattoo zakazane jest: palenie papierosów, zażywanie środków odurzających, wnoszenie i spożywanie napojów alkoholowych, głośne i niekulturalne zachowanie, korzystanie z urządzeń znajdujących się w salonie bez zgody personelu.
 
16. Studio nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki. Za uszkodzenia i zniszczenia, odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź ich prawni opiekunowie. Zakaz biegania w studio. Wymagamy spokoju w trakcie wykonywania usług przez personel.
 
17. Za przedmioty pozostawione na terenie obiektu, studio nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
 
18. Obecność zwierząt w studio jest zabroniona.
 
19. W celu podniesienia standardów naszych usług jesteśmy otwarci na ewentualne skargi, wnioski i zażalenia które należy przesyłać drogą elektroniczną na adres mailowy: info@kingtattoo.nl
 
20. Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie studia będą zawsze rozpatrywane z chęcią osiągnięcia kompromisu i porozumienia satysfakcjonującego obie strony, tj. Klientów i studio.
 
21. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie studia King Tattoo są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii pracowników.
 
22. Studio King Tattoo zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

kingtattoonl@gmail.com

Büro:

Marek:

Anruf

Anruf

Biuro: +31 617 032 366

Unser Angebot

Mauer und Betonarbeiten

King Tattoo
Studio tatuażu w Tilburgu. W naszej ofercie znajdziesz również zabiegi z użyciem lasera

Bredaseweg 42

5038 NH Tilburg

kingtattoonl@gmail.com

    Kvk: 69104174